Planerat avbrott Fjärrvärme på Hovshaga

Tidpunkt: 2020-03-10 08:00 - 2020-03-10 16:00

Följande adresser berörs av arbetet:
Frustuguvägen, Borgstuguvägen och Herresalen


På grund av underhållsarbete på fjärrvärmenätet.