Driftstörning på Ringmursvägen p.g.a. underhållsarbete

Tidpunkt: 2019-12-02 08:00 - 2019-12-02 14:00

Följande adresser berörs av arbetet:
Samtliga adresser Ringmursvägen

På grund av reparationsarbete på fjärrvärmenätet i Ringmursvägen.