Åtgärdat: Driftstörning på Bondevägen, Teleborg

Tidpunkt: 2019-02-13 13:20 - 2019-02-13 14:30

Följande adresser berörs av arbetet:
Bondevägen 1-35, Teleborg.

Vi har med hjälp av bland annat värmekamera identifierat en läcka som vi bedömde att vi behövde göra ett akut arbete för att laga. När vi nu grävt ner till ledningen upptäckte vi att skadan var av sådan natur att vi blivit tvungna att göra ett avbrott i fjärrvärmeleveransen på mellan 30 minuter till en och en halv timme.

Vi arbetar för att åtgärda problemet så fort som möjligt.

Avbrottet kommer inte att påverkar värmen i bostäderna. Däremot finns det vid avbrottet inte något varmvatten.