Åtgärdat: Driftstörning Ingelstad

Tidpunkt: 2022-09-29 18:30

Störning i leverans av fjärrvärme.

Vi arbetar för att åtgärda problemet så fort som möjligt och återkommer med mer information när vi vet mer.