Uppdaterat: Driftstörning i närvärmen, Ingelstad

Tidpunkt: 2017-10-27 09:00 - 2017-10-27 12:00

Uppdatering kl 13.25:
Felet är åtgärdat och inga ytterligare störningar förväntas.
Uppdatering kl 9.55:
Mindre störningar i värmeleveransen kan förekomma fram till kl 12.

För närvarande kan störningar i värmeleveransen i Ingelstad förekomma. Vi arbetar för att åtgärda problemet och räknar med att leveransen är igång senast kl 10.00.