Åtgärdat - Driftstörning fjärrvärme Ingelstad

Tidpunkt: 2022-01-24 10:30

Följande adresser berörs av arbetet:
Stora delar av Ingelstad berörs.

Vi arbetar för att åtgärda problemet så fort som möjligt och återkommer med mer information när vi vet mer.