Avslutat Driftstörning fjärrkyla

Tidpunkt: 2021-07-14 21:00

Följande adresser berörs av arbetet:
Centrum och Samarkand.

Vi arbetar för att åtgärda problemet så fort som möjligt och återkommer med mer information när vi vet mer.