Åtgärdat: Avbrott i fjärrvärmeleveransen på Bondevägen 1-34

Tidpunkt: 2017-08-29 09:30 - 2017-08-30 13:20

Följande adresser berörs av arbetet:
Bondevägen 1-34

Åtgärdat 30/8 kl. 13.20: Arbetet är nu klart och alla kunder ska ha fått tillbaka sin värme.

Uppdatering 30/8 kl. 10.15: Arbetet med underhållsåtgärden är ännu inte klart och boende på Bondevägen kan under onsdagen fortfarande påverkas av driftstörningar.

På grund av en akut underhållsåtgärd på fjärrvärmenätet i Bondevägen, kan driftstörningar förekomma på adresserna 1-34 under eftermiddag/kväll tisdag den 29 augusti 2017.