Avbrott i fjärrvärmeleveransen på delar av Västra Mark

Tidpunkt: 2020-05-28 08:00 - 2020-05-28 16:00

Följande adresser berörs av arbetet:
Följande adresser berörs:
Blästergatan 4
Hammerdalsvägen 3, 4, 7A och 10
Hjalmar Petris väg 42, 44, 48, 49, 50, 51-53, 54, 55, 57, 58, 60 och 62

- Avbrottet gäller både värme och varmvatten, kallvatten har ni under hela arbetet.
- Observera att avbrottet även kan beröra lägenheter som får sin värme från ovanstående adresser. Är du osäker på vad som gäller hos dig, kontakta din hyresvärd.
- Tiden för avbrottet vi sätter är preliminär och tilltagen, detta innebär att avbrottet kan bli kortare än planerat, men kan i något enstaka fall gå över beräknad tid.
Vi försöker alltid hålla nere avbrottstiden så mycket vi kan. Skulle vi gå över så finns närmare info på veab.se