Avbrott i fjärrvärmeleveransen i Centrum

Tidpunkt: 2018-06-03 16:00 - 2018-06-03 03:00

Följande adresser berörs av arbetet:
- Båtsmanstorget 1
- Bäckgatan 12 - 23
- Storgatan 5 - 16
- Klostergatan 7-18
- Kronobergsgatan 7 - 20
- Kungsgatan 3 -19
- Linnégatan 13, 23, 25, 27
- Norra Esplanaden 7 - 21 A
- Norra Järnvägsgatan 10, 12
- Norrgatan 10 - 26
- Nygatan 6 - 28
- Sandgärdsgatan 10 - 20
- Storgatan 5 - 16

Fjärrvärmen är avstängd p g a underhållsarbeten på fjärrvärmenätet.
- Vid frågor, kontakta kundcenter på 0470 -70 33 33