”Elbrist”— Vad är det vi pratar om?

”Elbrist” används slarvigt i samhällsdebatten. Här reder vi ut begreppen:

Elenergi
Den mängd el som produceras eller förbrukas under en tidsperiod, till exempel ett år, oavsett när på året det sker. Växjö Energi producerar 100% förnybar el. Elbrist uppstår när det är brist på elenergi eller eleffekt.

Eleffekt
Den mängd el som produceras och förbrukas i varje ögonblick. Det kan alltså uppstå effektbrist vid specifika tillfällen, till exempel när det är kallt och behovet av kilowattimmar (energi) är som störst.

Effektbrist
Uppstår när efterfrågan vid en viss tidpunkt är större än tillgänglig eleffekt eller nätkapacitet.

Nätkapacitetsbrist
Uppstår när ledningsnätet inte räcker till. Det svenska elnätet byggs ut kontinuerligt för att dimensioneras för samhällets behov. På lokal nivå ansvarar Växjö Energi för elnätet i Växjö med omnejd.

Effektbalans
Tillgång på eleffekt, nödvändig jämvikt mellan elproduktion och användning.

Läs mer om Växjö Energis Elnät