Jordfelsbrytaren är en billig livförsäkring

Du har säkert hört talas om jordfelsbrytaren. Men vad är det egentligen för pryl – och vad gör den för nytta?

Jordfelsbrytaren skyddar dig om en apparats hölje, till exempel brödrosten, skulle bli spänningsförande. Då bryter jordfelsbrytaren strömmen så att den inte leds genom apparaten. På så sätt minskar risken för personskador och elbränder. Jordfelsbrytaren är med andra ord en billig livförsäkring!

Men hur ska du veta att jordfelsbrytaren fungerar? Såhär säger Mikael Svensson Borgström, anslutningsingenjör hos oss på Växjö Energi:

Det bästa sättet att ta reda på om jordfelsbrytaren fungerar som den ska är att testa den regelbundet!

För att kontrollera om jordfelsbrytaren bryter strömmen trycker du på testknappen. Om strömmen inte bryts kontaktar du ett elföretag. En portabel jordfelsbrytare som inte fungerar ska lämnas tillbaka till butiken du köpte den i eller lämnas till elåtervinning.

Om jordfelsbrytaren slår ifrån utan att du vet orsaken till det och du inte vet hur du ska gå tillväga ska du alltid kontakta en elinstallatör.

Källa och mer information: Elsäkerhetsverket