Välj rätt säkring

Vilken typ av huvudsäkring du har i din bostad avgör hur mycket el du kan använda. Har du för liten storlek på din huvudsäkring kan din säkring lösa ut vid hög elanvändning. Förbrukar du mindre el och har en hög huvudsäkring betalar du högre abonnemangsavgift onödan.

Din huvudsäkring

Vi har olika intervall för huvudsäkring upp till 50 A:

  • 16 A
  • 20 A
  • 25 A
  • 35 A
  • 50 A

Du hittar vilken huvudsäkring du har på Mina sidor eller på din faktura. Huvudsäkringen är oftast placerad jämte elmätaren.

I tabellen kan du se vilken säkring som normalt passar utifrån din årliga elanvändning. Rekommendationerna är ungefärliga. De flesta hushåll som inte värmer sin bostad med elvärme har en huvudsäkring på 16 A.

Färg Säkringsstorlek Årsförbrukning Maximalt effektuttag
Grå 16 A 0-20 000 kWh 11 kW
Blå 20 A 20 000-25 000 kWh 14 kW
Gul 25 A 25 000-30 000 kWh 17 kW
Svart 35 A 30 000-40 000 kWh 24 kW
Vit 50 A 40 000-55 000 kWh 35 kW
Koppar 63 A 55 000-70 000 kWh 44 kW

Då ska du höja eller sänka din huvudsäkring


Går du i tankarna att ändra din huvudsäkring kan du tänka på följande saker:

  • Din energianvändning – Ju mer el du använder, desto större huvudsäkring behöver du. Kolla hur mycket el du använder under korta perioder och under ett år. Använder du mycket el under korta perioder kan du behöva höja din huvudsäkring.
  • Uttag av effekt – Kolla på hur mycket effekt du tar ut på en och samma gång. Ditt maximala effektuttag avgör vilken huvudsäkring du ska ha.
  • Inköp av nya apparater – Har du installerat elslukande saker som exempelvis ett spabad, bytt till eluppvärmt system eller skaffat elbil? Då är det viktigt att se över din elförbrukning under kortare och längre perioder och hur mycket effekt du använder.

Ändra huvudsäkring

För att höja eller sänka din huvudsäkring kontaktar du en auktoriserad elinstallatör. Installatören hjälper dig med att mäta din energianvändning och ditt maximala effektuttag och ger efter det rekommendation på huvudsäkring för din bostad.

Efter att installatören utfört sitt arbete skickar de en färdiganmälan till oss. Därefter ändrar vi ditt elnätspris utefter din nya huvudsäkring. Om du vill öka din säkringsstorlek över nuvarande intervall (gäller nivåer över 25 A) behöver du betala mellanskillnaden i anslutningsavgift för utökningen.