Växjö Energi ska säkra landets elbehov – nytt avtal med Svenska kraftnät

Växjö Energi blir, i samarbete med Bixia, en del av Sveriges viktiga elreserv ytterligare ett år. Det innebär att Sandviksverket när det behövs ska leverera 5 MW el för att stabilisera Sveriges elnät.

– Elnätet är en av våra viktigaste servicefunktioner – fungerar inte elen står stora delar av samhället stilla. Det känns mycket bra att vi får fortsatt förtroende från Svenska kraftnät och vi är redo att leverera när det behövs, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Hanterar störningar

Svenska kraftnät ansvarar för att hantera eventuella störningar och snabbt återställa elsystemet i landet. Störningar kan till exempel uppstå under mycket kalla vinterdagar då elförbrukningen överstiger elproduktionen.

Den 29 april meddelade myndigheten att Växjö Energi och Bixia för andra året i rad tilldelats uppdraget. Avtalet gäller från den 1 juni i år och ett år framåt.

– Vi är mycket glada och stolta över att tillsammans med Växjö Energi bidra till ett stabilt elsystem. I framtiden kommer än fler flexibilitetsförmågor att behövas för att säkra vårt elsystem. Detta arbetar vi intensivt med att utveckla tillsammans med våra samarbetspartners likt Växjö Energi, säger Stefan Braun vVD på Bixia.

Förnybar el och värme

Till skillnad från ett vanligt värmeverk producerar kraftvärmeverk som Sandviksverket både värme och el. Verket producerar årligen cirka 200 GWh el, eller ungefär 40 procent av den levererade volymen fjärrvärme.

– I takt med samhällets elektrifiering behöver vi värna den lokalt producerade kraftvärmen och öka den förnybara elproduktionen. Vi vill vara med och bidra till denna viktiga omställning, säger Erik Tellgren.

Idag producerar Växjö Energi cirka hälften av den el som konsumeras i Växjö stad och en tredjedel av den el som konsumeras i hela kommunen. Ju fler som väljer fjärrvärme desto mer el kan produceras.

För mer information, kontakta gärna:

Erik Tellgren, vd Växjö Energi, erik.tellgren@veab.se, 0470-77 51 01

Stefan Braun, vVd Bixia, 070-373 50 56