Växjö Energi levererar solcellsanläggning till AB Hjalmar Petri

I juni månad påbörjades monteringen av Storgatans första solcellsanläggning. Det handlar om 78 solpaneler på en yta av 133 kvadratmeter på taket av fastigheten Klostret 9 i centrala Växjö. Beställaren är AB Hjalmar Petri och Växjö Energi står för leveransen.

– Solcellsanläggningen beräknas ge en produktion om cirka 23 000 kWh per år och innebär en rejäl satsning på förnybar energi. På sikt betyder det att vi minskar både klimatpåverkande utsläpp och energikostnader på samma gång. Nu hoppas vi på en riktigt solig sommar, säger Richard Petri, AB Hjalmar Petri.

Det är den första solcellsanläggningen på Storgatan i centrala Växjö och själva anläggningen placeras på taket på Storgatan 14, en fastighet med butiker och kontor.

– Det finns en enorm kraft i att det lokala näringslivet är med och producerar och använder förnybar el, och här vill vi självklart vara med och bidra. Att utvärdera och bidra med nya lösningar för att optimera energianvändningen är idag en av våra viktigaste uppgifter, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Fakta om solcellsanläggningen på Storgatan 14:

  • Använd takyta cirka 133 kvm
  • Driftsättning juni 2020
  • 78 solcellspaneler
  • 25 kWp effekt
  • Beräknad produktion cirka 23 000 kWh per år

AB Hjalmar Petri äger solcellsanläggningen och ansvarar för drift och förvaltning, medan anläggningen levereras och installeras av Växjö Energi.

För mer information, kontakta gärna:

Erik Tellgren, Vd Växjö Energi, telefon 0470-77 51 01
Kjell Blennmyr, AB Hjalmar Petri, telefon 0470-465 55