Växjös niondeklassare nyfikna på jobb i teknikbranschen

Hur kan vi motivera ungdomar att intressera sig för matematik? Och hur kan vi få dem att söka sin yrkesframtid inom energi- och teknikbranschen? Ett av flera svar på frågorna kan vara att berätta om hur kul det faktiskt är. Under onsdagen och torsdagen bjöd därför Växjö Energi in samtliga niondeklassare från högstadieskolorna i Växjö på en föreläsning i energin och teknikens tecken.

Föreläsningarna genomfördes tillsammans med Arbetsmarknadskunskap/ECC – Energy Competence Center. ECC är ett samverkansorgan som arbetar för att synliggöra och utveckla energikompetens. De samarbetar med såväl akademi som med offentliga aktörer, men även med forskningsintensiva energiföretag.

Hos teknikföretag har problemen med rekrytering funnits under lång tid, trots att tekniska yrken har väldigt fina framtidsutsikter. Växjö Energi har under flera år därför bjudit in skolelever från Växjö för att ta del av denna föreläsning. 2016 deltog 600 niondeklassare och 2017 hölls föreläsningen för cirka 200 gymnasieelever. Förhoppningen är att inspirera fler till att gå en utbildning som leder till arbete inom teknikbranschen.

– Vi vill öka teknikintresset, visa en attraktiv bransch och spännande framtidsyrken, avslutar Pernilla Rosander, HR-chef på Växjö Energi.