Växjös energilösningar lockar experter från Sydafrika

Sju representanter från JB Marks kommun i Sydafrika är just nu i Växjö för att lära, inspireras och utbyta kunskaper med Växjö Energi. Fokus för besöket är framtidens el- och energiförsörjning där hållbara energilösningar som exempelvis fjärrvärme och fjärrkyla spelar en avgörande roll.

– Det är spännande att vi får dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter, men också att vi utmanas i vårt eget sätt att tänka. Även om Växjö ligger långt framme när det gäller framtidens energilösningar ser vi stora utvecklingsmöjligheter, säger Julia Ahlrot, chef strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi.

Hållbar energi för alla
Besöket är en del i ett kunskapsutbyte mellan Växjö Energi, Växjö kommun och kommunen JB Marks i Sydafrika. Projektet syftar till att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling, det så kallade Agenda 2030*, vilket bland annat innebär att de svenska deltagarna stöttar kommunen JB Marks i arbetet med att ta fram en hållbar och effektiv energistrategi.

I februari tidigare i år var en delegation från Växjö Energi på besök i Sydafrika. Då gjordes bland annat ett studiebesök på en försöksanläggning för vätgasproduktion och en förgasningsanläggning som tillverkar flytande drivmedel. Man diskuterade även framtidens energiproduktion och distribution.

– Tillgång till hållbar och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför. Klimatförändringarna känner inte av några landsgränser, och därför är den här typen av samarbeten oerhört viktiga, säger Julia Ahlrot.

Projektet är beviljat av ICDL som ligger under Sida. Det är alltså biståndspengar som finansierar utbytet. Projektet pågår under 2019–2020.

*Om FN:s globala mål
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, som inrymmer 17 globala mål för hållbar utveckling. Med de globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå följande fram till år 2030: Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt lösa klimatkrisen. Mål 7 handlar om hållbar energi för alla.

För mer information, kontakta gärna:
Julia Ahlrot, chef strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi, tel 0470-77 51 35, e-post julia.ahlrot@veab.se