Pressinbjudan: Sista spadtaget – Växjö Energi blir landets första fossilbränslefria energi- och kommunikationsföretag (multi-utility företag)

Växjö Energis mål om 100 % fossilbränslefri verksamhet uppnås den 19 december. Då eldas det sista torvlasset och efter det produceras all fjärrvärme, fjärrkyla och el helt och hållet med förnybart biobränsle från skogen och närliggande trävaruföretag. Det vill säga grenar, toppar, bark, spån och andra rester från de småländska skogarna som annars hade gått till spillo.

Med fossilfri verksamhet menar vi inte bara fossilfri produktion i alla våra produktionsanläggningar, inklusive utfasning av fossil uppstartsolja till biobaserad startolja i form av RME. Vi har även ställt om den egna verksamheten i övrigt i form av att exempelvis den egna fordonsparken av servicebilar nu är fossilbränslefri tillsammans med alla våra arbetsmaskiner och lastmaskiner, ja ända ner till utskiftning av lövblåsen för att hålla entrén välkomnande och säker. 

Vi sätter standarden för oss själva i vardagen och har tydliggjort våra riktlinjer för exempelvis eget resande. I god samverkan med våra entreprenörer som utför arbeten för vår räkning så är vi överens om att de då använder fossilbränslefria maskiner och arbetsfordon när de utför uppdrag åt Växjö Energi. Nästa steg är att gå ännu längre ut i leveranskedjan och säkra en fossilbränslefri försörjningskedja av förnybara bränslen och förnödenheter. En sådan samverkan med våra leverantörer är redan inledd.

Vi hälsar representanter från media varmt välkomna att delta när Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö, skyfflar in det sista spadtaget torv i Sandviksverket.

Tid: torsdagen den 19 december kl. 12.00. Vi bjuder på en enkel smörgås och dricka. Därefter tar vi oss ut i Sandviksverket för att skyffla in det sista spadtaget fossilbränsle. Aktiviteten beräknas vara klar omkring kl. 13.00.

Plats: Växjö Energis lokaler på Lantmannavägen 4, entrén vid Sandviksverket.

För anmälan och frågor: Kontakta Maria Bengtsson, Sektionschef Marknadskommunikation på Växjö Energi, maria.bengtsson@veab.se, 0470-77 51 88.

Välkommen!