Växjö Lakers visar vägen

År 2020 bestämde sig Växjö Lakers för att energioptimera sin hemmaarena. Sedan dess har fjärrvärmeförbrukningen i Vida Arena minskat markant. Även elräkningarna är betydligt lägre, tack vare solpaneler på taket.

– Vi vill ta vårt ansvar. Vi har en energislukande byggnad och vill göra det vi kan, både för miljön och ekonomin, säger Johan Markusson, vd på Växjö Lakers.

Is och värme en utmaning 

Johan Markusson visar runt bland spelargångar, omklädningsrum, kiosker, loger och läktare. I entrén möter vi ungdomar från det intilliggande gymnasiet som kommer in i arenan för att äta lunch.

– Här lagas mat för 500 elever och lärare varje dag, säger Roger Johansson, som är fastighets och driftsansvarig. Från restaurangen på plan 4 blickar vi ut över
den nyspolade isen. Och det är just isen som är den främsta orsaken till att Vida Arena är så energikrävande – stora mängder is behöver ständigt hållas kall, samtidigt som arenan måste vara behaglig att vistas i. Särskilt under matcherna krävs extra mycket el och energi för att alla besökare ska få en bra upplevelse.

– Det har varit en rejäl utmaning att göra arenan energieffektiv oavsett besöksfrekvens och årstid, men vi har jobbat målmedvetet, säger Johan och Roger. Växjö Lakers valde att investera i en helhetslösning för värme, kyla och ventilation. I samarbete med Växjö Energi, som levererar fjärrvärme och äger elnätet, och fastighetspartnern Ömangruppen, har de bland annat ändrat styrningen av luftflödena i arenan. Det handlar bland annat om att undvika att värma upp onödiga utrymmen. Vi ser också till att inte värma upp ytor som vi samtidigt behöver kyla ner, förklarar Johan.

– Det finns alltid saker att skruva på. Varje månad har vi ett energimöte där vi tittar på hur vi kan optimera systemet ytterligare. Det handlar till exempel om hur vi kan kapa de effekttoppar på el som uppstår under matchdagarna, tillägger Roger.

Tydlig skillnad

Investeringarna har gett resultat. Johan Markusson loggar in på en webbsida och visar en tydlig graf över arenans fjärrvärmeförbrukning. På två år har fjärrvärmeanvändningen minskat med 200 megawattimmar. I år kan vi se en markant förändring mellan januari och september, då vi lyckades minska användningen med 27 procent, säger han.

– När jag skulle läsa av fjärrvärmecentralen, trodde jag att den hade slutat fungera. Så stor skillnad var det jämfört med tidigare år, säger fastighets- och driftsansvarig Roger Johansson.

2 000 kvadratmeter solceller

Även elförbrukningen har minskat tack vare aktiva val i arenan. Komfortkyla används inte längre för att fukta av luften, tidigare drog det mycket el. Den el som köps in är klimatneutral. Men det som påverkat elfakturan allra mest hittar vi när vi tar trapporna högst upp på arenan, och vidare ut på taket. Här finns nästan 2 000 kvadratmeter solceller installerade – ett samarbetsprojekt mellan Växjö Lakers och Växjö Energi. Anläggningen producerar nästan 10 procent av arenans totala elanvändning, vissa sommarmånader handlar det om nästan 40 procent. Och mer kan det bli.

– Tillsammans har vi börjat titta på hur vi kan bygga ut anläggningen och öka andelen egenproducerad el i arenan, säger Sven Ringeborn, som är storkundsansvarig på Växjö Energi.

Fler projekt på gång

Växjö Lakers och Växjö Energi tittar även på andra möjliga samarbetsprojekt inom energianvändning. Det handlar framför allt om att ta hand om kylan i hallen. Det skulle gå att återvinna energi från den is man skrapar bort från rinken, och låta den energin gå ut i fjärrkylanätet samtidigt som man återvinner smältvattnet för spolning. De ska även undersöka möjligheten att utnyttja tillgänglig kapacitet i kylmaskinerna för fjärrkyleproduktion, och att tillverka hållbar fjärrkyla med den el som produceras i solanläggningen på arenans tak.

– Vi har en löpande dialog med Växjö Lakers. Det som är så roligt är att de har ett helhetstänk när det gäller energifrågan, de tar det verkligen på allvar, säger Sven. Vi tar trapporna från taket ner till entrén. Johan Markusson ska vidare till nya möten, men skickar först med råd till andra företagare med en större fastighet som kräver mycket energi och el. Det finns stora möjligheter idag. Var nyfiken, undersök möjligheterna på djupet och ta hjälp av en extern part i de delar du inte har koll på själv. Och sätt det högt på priolistan.