Äntligen händer det

Danska projektet Greensand satsar på att fånga in koldioxid och lagra den ett par kilometer under Nordsjön. Vår vd Erik Tellgren har som enda svensk varit aktiv i projektets internationella referensgrupp, tillsammans med andra experter från samhälle, miljörörelse, fackförbund, industri och forskningsinstitut.

I mars lagrades den första klimatinfångade koldioxiden någonsin, 25 mil ut i Nordsjön, något som uppmärksammades världen över. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen invigningstalade och Kronprins Frederik av Danmark startade själva lagringen.

– Äntligen händer det. Vi har varit med i projektet i tre år och under den tiden har det varit flera spännande och konstruktiva möten, säger Erik Tellgren som var på plats på invigningen.

Växjö Energi är ett av de första energibolagen i världen att satsa på koldioxidinfångning för att uppnå minusutsläpp. Medarbetare på Växjö Energi har även varit på studiebesök i Norge för att se hur lagring kan gå till. Samtidigt undersöks en rad andra frågor som är viktiga att lösa för att koldioxidinfångning ska bli verklighet på Sandviksverket.

– Det handlar bland annat om hur tågtransporterna till och från Växjö ska fungera och vilka hamnar som är lämpliga för vidare transport. Vi lär oss otroligt mycket och märker att andra i branschen är väldigt intresserade av det vi gör, säger Julia Ahlrot, chef för strategi och omvärldsfrågor på Växjö Energi.

En utmaning är att finansiera projektet, och Växjö Energi söker bland annat medel från fonder i Sverige och EU. Sedan 1993 har koldioxidutsläppen i Växjö minskat med cirka 70 procent per invånare. Att satsa på koldioxidinfångning är nästa steg på resan.