Hur ska Växjö Energi frakta koldioxidvätskan till slutförvaringen i Nordsjön?