Hur lagras koldioxiden och var/hur länge kan man lagra den?