Volvofabrik först i världen att bli koldioxidneutral

Volvo Construction Equipment tillverkar ramstyrda dumprar i en 60 000 kvadratmeter stor anläggning i Braås utanför Växjö. Genom att använda närvärme med enbart förnyelsebara energikällor har företaget blivit först i världen, i sitt slag, att bli koldioxidneutrala.

Volvo Construction Equipment i Braås är världens ledande tillverkare av ramstyrda dumprar, utvecklade för transporter av stora materialvolymer i svårframkomlig terräng. I Braås finns både produktutveckling och produktion av dumprar. Tillverkningen består bland annat av plåtbearbetning, komponentsvetsning, maskinbearbetning, blästring och måleri. Hela anläggningen har en hög automatiseringsgrad. Totalt arbetar cirka 1000 personer i Braåsfabriken.

Jag är väldigt positiv till den starka viljan hos Växjö Energi i det här projektet.

Täta kontakter

Tom Ericsson är Property Project Manager för Volvo Construction Equipments fabrik och han är mycket positiv till samarbetet med Växjö Energi, som byggt en anläggning som förser fabriken med närvärme.

– Vi låg ganska nära att bli koldioxidneutrala och bestämde oss att ta det extra steget. Växjö Energi kom tidigt in i processen och jag tycker vårt samarbete fungerat bra. Jag är väldigt positiv till den starka viljan hos Växjö Energi i det här projektet. Det känns verkligen som att vi har haft samma målbild, säger Tom.

Gasol ersattes av närvärme

Det första steget till en koldioxidneutral drift togs 1999, när Växjö Energi anlitades för att installera en träfliseldad närvärmeanläggning som också invånarna på orten kunden ansluta sig till. Allt eftersom togs nya steg och under 2008 var Volvoanläggningen koldioxidneutral till 87 procent. Det sista steget för att uppnå 100 procent inleddes 2011 genom att företagets gasolbrännare identifierades som de största energiförbrukarna. Gasolbrännarna användes för att värma upp ugnarna för rostskyddsbehandling, men ersattes steg för steg med närvärme. I januari 2014 nåddes målet då fabriken blev helt koldioxidneutral.