Bytet från värmepump till fjärrvärme gav nya möjligheter

Miljösmart, driftsäkert och platseffektivt – fördelarna med fjärrvärme är många. Efter bytet från en nyare värmepump till fjärrvärme från Växjö Energi är fastighetsägaren Alpskytten nöjdare än någonsin.

När Alpskytten under 2012 förvärvade ett flerbostadshus på Öster i Växjö fanns en nyare värmepump installerad på källarplan. Mattias Thitz, delägare i bolaget, fattade då beslutet att istället gå över till fjärrvärme.

– Vi hade fjärrvärme i en annan fastighet sedan länge och det fungerade bra. Därför kändes det naturligt att installera fjärrvärme även i den nya fastigheten, säger han.

Stora miljöfördelar

Fjärrvärmen installerades i huset under sommaren 2015. Växjö Energi ansvarade för grävningen fram till fastigheten medan Alpskytten själva hanterade resten av installationsarbetet.

Förutom de tidigare positiva erfarenheterna var det framför allt fyra faktorer som gjorde valet enkelt, enligt Mattias; Den ökade driftsäkerheten, frigörandet av yta i lokalen, den minskade ljudnivån – och miljöfrågan. Fjärrvärmen är förnybar och utvinns när rester från de småländska skogarna eldas i Sandviksverket.

– Att värmen kommer från en effektiv anläggning som ger närproducerad energi känns jättebra. Även våra hyresgäster är miljömedvetna och måna om att bidra till så lite klimatpåverkan som möjligt, säger Mattias.

Plats och pengar över till annat

Att övergå till fjärrvärme har även öppnat upp för nya möjligheter på källarplan. Tack vare bytet har närmare 15 kvadratmeteryta frigjorts här. Dessa är Alpskytten nu i full färd med att renovera för att kunna använda som kontorslokaler.

– Sammanlagt har vi nu omkring 40 kvadratmeter nere i källaren. Bestämmer vi oss för att hyra ut kan vi tjäna 1 500 kronor per kvadratmeter. Det är tack vare att fjärrvärmeanläggningen kräver så lite utrymme, säger Mattias.

Även husets hyresgäster är nöjda med bytet.

– Innan vi bytte till fjärrvärme kunde hyresgästerna på första våningen klaga över ljudet från värmepumpen. Men nu är det lugnt och skönt i hela huset, avslutar Mattias Thitz.