Boosta ditt delta-T

Det handlar om allt från 5 procent till 50. Så mycket mer kräm kan man få ur fjärrvärmecentralen genom att sköta den rätt. – Det finns en hel del att göra för att få upp delta-T, säger Jimmy Olsson, tekniker på Växjö Energi.

Ett högt delta-T innebär att du utnyttjar värmeenergin på bästa sätt. Fjärrvärmen har hög temperatur när den går in i fastigheten och låg när den lämnar.


– Det är ett tecken på att systemet är bra injusterat och att det inte finns några komponenter, exempelvis cirkulationspumpar eller ventiler, som fungerar dåligt. Det blir inget spill utan kunden tar vara på all värmeenergi som skickas till dem, säger Jimmy Olsson.  

Jobbar proaktivt

Fjärrvärme och fjärrkyla är ett tryggt och bekvämt sätt att värma och svalka fastigheten, och det krävs inte mycket underhåll. Men för att fastighetens energicentral ska fungera optimalt behöver den kontrolleras och underhållas med jämna mellanrum. Växjö Energi har information om alla kunders delta-T, det genom att framlednings- och returtemperatur mäts.

– Ser vi att delta-T är lågt hör vi av oss och kollar om kunden vill försöka ta reda på orsaken själva eller om vi ska ta hand om det, säger Daniel Sjödén, projektledare på Växjö Energi. När Växjö Energi besöker kunden finns det stor chans att felet kan lokaliseras. Det går också att göra en detaljerad analys av kundens energiflöden. Det görs genom att Växjö Energi kopplar upp sig till kundens central. Då syns alla mätvärden, pumpstyrning och ventiler. – Det ger oss en noggrann insyn med realtidsinformation. Vi kan se direkt om något inte står rätt till, säger Daniel Sjödén.

Olika serviceavtal

Genom Växjö Energis olika serviceavtal kan kunderna få den hjälp som passar dem bäst. – Det är fantastiskt att hjälpa våra kunder att använda energin optimalt. Det handlar ju om Växjös energisystem och vi vill så klart att våra kunder både ska spara pengar och att energin ska användas – inte slösas bort, säger Daniel Sjödén. Växjö Energis tekniker Jimmy Olsson säger att kunderna är glada när fel upptäcks och delta-T höjs.

– Vi har träffat kunder som kapat sin energianvändning med femtio procent. Även de som är duktiga på att ge fjärrvärmecentralen regelbunden kärlek kan boosta sitt delta-T med fem, tio procent, ibland femton. Det är ganska mycket.

Vad är delta-T?

Delta-T handlar om skillnaden i temperatur. I detta fall gäller det fjärrvärmens framledningstemperatur och vad fjärrvärmevattnet har för temperatur när det lämnar byggnaden och går i retur. Temperaturskillnaden ska vara så stor som möjligt. När delta-T är högt innebär det att kunden använder värmen i fastigheten och inte skickar tillbaka den.