Ny elmätare – så får du bättre koll

Ny elmätare, nya möjligheter! Senast 2024 kommer alla företag som är anslutna till Växjö Energis elnät ha fått sin elmätare utbytt.

Med den nya elmätaren kommer det bli enklare för dig att läsa av och följa fastighetens elanvändning. Exempelvis klarar den nya mätaren timvis mätning och du kan koppla på olika tjänster för energieffektivisering.

Anslut smarta tillbehör

För att få full nytta av den nya elmätaren är det viktigt att fastighetens elmätare har den så kallade P1-porten (även kallad HAN-por-ten) öppen.

– Det kan vi på Växjö Energi hjälpa till med. Via P1-porten kan du sedan ansluta smarta tillbehör till elmätaren. Till exempel en dongel med tillhörande app som hjälper dig hålla koll på energianvändningen, säger Peter Magnusson, mätingenjör på Växjö Energi.

”Med den nya elmätaren kan du få värdefulla insikter om vad i fastigheten som drar mest och minst el.”
Peter Magnusson, mätingenjör på Växjö Energi

Elbilsladdning och solceller

Den nya elmätaren gör det också enklare för dig som kund att gå över till fossilfri energi, med exempelvis elbilsladdning och solceller.

– När du köper en laddbox till fastigheten ingår ofta en dongel. När du sätter in den i elmätaren kommunicerar den med laddboxen och du kan se när det är billigast och bäst att ladda, säger Peter.

För dig som har egen elproduktion, som solpaneler på taket, kan mätaren visa överskottet av produktionen som skickas ut på elnätet. Detta var inte möjligt med den gamla elmätaren. (Om du inte har fått din nya elmätare ännu, behöver du vänta tills dess. Bytet sker senast den 31 december 2024.)

Säkerhetslarm

Företag som erbjuder säkerhetslarm har oftast en app som kan användas tillsammans med larmet. Kopplar du denna till elmätaren kan du se så att det går ström fram till larmet. Det kan vara särskilt användbart om dina lokaler står tomma en tid. Slutar larmet fungera, kan du enkelt se om det har med strömförsörjningen att göra.

Direktverkande el

För dig som värmer fastigheten med direktverkande el är den nya elmätaren och P1-porten extra viktiga. Du kan då, förutom att övervaka elanvändningen, använda en dongel och en app som gör det möjligt att stänga av elen eller varmvatten-beredaren under vissa perioder. Du anger den maximala effekt du aldrig vill överstiga. När denna nås stängs värmen av. Detta påverkar inte komforten och du kommer troligen inte märka av att värmen är avstängd, förutom när elräkningen kommer.

Koll på huvudsäkringen

Som fastighetsägare kan det vara bra att ha koll på din huvudsäkring. Om din huvud-säkring är 80 ampere eller högre måste du mata in den avläsningskonstant som finns på elmätaren i dongeln. Annars kommer mätaren att läsa av ett för lågt värde och du får fel information när du mäter elanvändningen. Är din huvudsäkring lägre än 80 ampere behöver du inte justera något.

Vid strömavbrott

Du behöver egentligen aldrig justera själva elmätaren. Men om strömmen går i en del av din fastighet, kan du felsöka vid elmätaren för att se om en huvudsäkring har löst ut. Om du till exempel ser L1 och L2 men inte L3 på displayen, har den tredje huvudsäkringen löst ut. Om varken L1, L2 eller L3 lyser kan det vara ett strömavbrott. Annars är det mest troligt att jordfelsbrytaren har lösts ut.

Växjö Energi får också ofta frågor om den röda lampan som blinkar på elmätaren och varför den ibland blinkar snabbare.
– Det innebär inte att det är något fel. Den röda lampan blinkar snabbare ju mer el som används. Så länge den blinkar, används någon form av el i fastigheten, säger Peter.

Därför byts elmätarna

Arbetet med att byta till smarta elmätare pågår fram till årsskiftet 2024. Bytet är ett regeringsbeslut som syftar till att skapa ett energismartare samhälle. Har din fastighets mätare inte blivit utbytt än? Vi kommer att kontakta dig när det är din tur och föreslå en tid för bytet.