Elbussar nästa i Växjö

Från och med december 2023 kommer alla bussar i Växjö stadstrafik vara elbussar. Just nu byggs en ny elbussterminal på Norremark – och det är Växjö Energi som ser till att bussarna kommer att kunna laddas varje natt.

– Vår roll är att bygga ledningsnät fram till terminalen så att Region Kronoberg sedan kan få fram elenergi till sina nya laddstationer, säger Kenneth Johansson på Växjö Energi Elnät, som ansvarar för nyanslutningar i Växjö stad.

Depån som Region Kronoberg bygger blir Smålands största. Till att börja med ska 60 bussar kunna köra in och ladda här.

– Det här är en av de större anslutningarna Växjö Energi har. Just nu jobbar vi för fullt med att bygga fram matande ledningsnät, och sedan ansluta depån till vårt elnät, säger Kenneth Johansson.

Det som möjliggjort arbetet är att Växjö Energi sedan tidigare har en så kallad fördelningsstation bredvid den tomt vid Älgvägen där bussterminalen nu byggs. Möjligheten att leverera stora energimängder ökar, desto närmare en fördelningsstation man är. Därför är det optimalt att anläggningen har placerats intill en av Växjö Energis fördelningsstationer.

"Stort elbehov"

– Bussterminalen har ett väldigt stort elbehov. Det har vi fått ta höjd för och behövt utreda noga. Leveransen hit får ju inte på något sätt påverka våra intilliggande kunder.

Vid depån ligger också en stor byggnad på 4 700 kvadratmeter med kontor, personalutrymmen för chaufförerna, tvättanläggning och verkstad. Den värms med fjärrvärme från Växjö Energi i kombination med el från solceller.