Så slipper du ha 98 träd på tomten

Det kan låta lite konstigt men så här ligger det till. Genom att du väljer fjärrvärme från Växjö Energi minskar utsläppen av växthusgas (koldioxid/CO2) med hela 2,7 ton. För att göra samma miljönytta med en värmepump skulle du behöva ha 98 träd på din tomt – träd som tar upp växthusgaser.

Framtidssäker fjärrvärme

Fjärrvärme är en flexibel och effektiv uppvärmningsform. Det är dessutom ett av de mest driftsäkra och underhållsfria sätten att värma ditt hus.

Men ett av fjärrvärmens främsta konkurrensmedel i Växjö är att den kommer att vara ännu mer miljösmart i framtiden. Ju fler som väljer fjärrvärme desto snabbare bidrar vi till omställningen till ett mer hållbart energisystem och samhälle.

Anslut dig du också

Idag producerar vi fjärrvärme och fjärrkyla till cirka 7 000 villor och 700 företag i Växjö, Braås, Ingelstad och Rottne. Vi bygger ut fjärrvärmenätet kontinuerligt. Bor du i ett område där fjärrvärmeledningar finns dragna har du stora möjligheter att ansluta dig redan nu. Här kan du fylla i intresseanmälan för anslutning av fjärrvärme.