Ny bussterminal på Norremark

Från och med december 2023 kommer alla bussar i Växjö stadstrafik vara elbussar. Just nu byggs en ny elbussterminal på Norremark – och det är Växjö Energi som ser till att bussarna kommer att kunna laddas varje natt.

Om projektet

Tryggar elförsörjning till Växjös norra delar

Just nu arbetar vi med att modernisera en av våra fördelningsstationer i Växjö för att säkerställa en trygg och säker elförsörjning i Växjös norra delar.

Om projektet

Pågående grävarbeten

 • Grävarbete Pågående

  Norrtullsgatan etapp 1

  Under perioden kommer grävarbete utföras på Norrtullsgatan etapp 1.

  Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för bilister, gående och cyklister. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området.

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

  Starttid:

  Sluttid:

Kommande grävarbeten

 • Grävarbete Planerad

  Norrtullsgatan etapp 2

  Under perioden kommer grävarbete utföras på Norrtullsgatan.

  Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för bilister, gående och cyklister. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området.

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

  Starttid:

  Sluttid:

 • Grävarbete Planerad

  Norrtullsgatan etapp 3

  Under perioden kommer grävarbete utföras på Norrtullsgatan.

  Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för bilister, gående och cyklister. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området.

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

  Starttid:

  Sluttid: