Vasavägen

Tidpunkt: 2016-02-28 - 2016-05-31

Under vecka 11 kommer vi att påbörja ett grävarbete i fjärrvärmeledningen i Vasavägen. Arbetet beräknas pågå fram till slutet av maj. Arbetet genomförs för att byta ut de befintliga ledningarna då de har uppnått sin tekniska livslängd.

Arbetet medför att framkomligheten på vägen under vissa perioder kan vara något begränsad. Våra entreprenörer och personal på plats kommer att göra sitt yttersta för att få trafiken att fungera bra.

Vi kommer vid några tillfällen behöva stänga av fjärrvärmeledningen och berörda får då separat information om detta via brev, i god tid före ingreppet.

Eventuella frågor besvaras av projektledare Joakim Bergenäs, telefon 0470-77 51 55.