Uranusvägen-Nebulosavägen

Tidpunkt: 2018-10-09 - 2018-10-26

Under perioden kommer grävarbete att utföras på Uranusvägen-Nebulosavägen. Anledningen är ett underhållsarbete på fjärrvärmenätet. Arbetet kommer eventuellt att medföra en avstängning av fjärrvärmen. Berörda kunder kommer då att meddelas i god tid.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke för våra entreprenörer och personal på plats. De kommer att göra sitt yttersta för att få trafiken att fungera och minimera olägenheter som grävarbete i gata kan innebära.

För mer information kontakta projektledare Håkan Nilsson, telefon 0470-77 51 51, eller via e-post hakan.nilsson@veab.se.