Mörners väg

Tidpunkt: 2018-12-05 - 2018-12-21

För att förstärka elnätet och ansluta ny telemast kommer grävarbete utföras under perioden längs med gång- och cykelväg som går parallellt med Mörners vägs södra sida.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för gång- och cykeltrafik. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke. För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson, telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.