Silverstavägen – Svalvägen

Tidpunkt: 2016-12-07 - 2016-12-08

Under perioden kommer grävarbete utföras i korsningen mellan Silverstavägen - Svalvägen för att ansluta fler kunder på vårt elnät.

I samband med arbetena kommer det att vara begränsad framkomlighet för trafikanter.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Paul Hansson,
telefon 0470-77 51 31 eller via e-post paul.hansson@veab.se.