Sandsbro, Toftastrand

Tidpunkt: 2024-03-25 - 2024-04-21

Under vecka 13-16 påbörjar vi arbetet med ny nätstation vid Toftastrand.

Det kommer bli kortare strömavbrott då vi gör omkopplingsarbeten.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.