Väster - Riddaregatan, Kulladalsgatan och Wieselgrensgatan

Tidpunkt: 2023-10-23 - 2023-11-10

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Riddaregatan, Kulladalsgatan och Wieselgrensgatan. Arbetet görs för att förnya och förbättra vårt elnät. Vår entreprenör VMV utför arbetet.

Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för bilister, gående och cyklister. Vid fem områden kommer vi att behöva gräva av vägen. En avgrävning görs normalt över en dag, under arbetets gång kommer vi tillfälligt leda om trafiken. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra och ber er att följa skyltning i området.

Boende i området kommer få ett planerat strömavbrott. Berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via sms och brevutskick.

På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.