Norr - Poppelvägen och Gamla Norrvägen

Tidpunkt: 2023-11-20 - 2023-12-08

Under perioden kommer grävarbete utföras vid grönytan mellan Poppelvägen och Gamla Norrvägen. Arbetet görs för att förnya och förbättra vårt elnät. Vår entreprenör VMV AB utför arbetet.

 

Under arbetet kommer framkomligheten vara god på de trafikerade vägarna, då arbetet utförs vid grönytan. Tyngre arbetsfordon kommer behöva använda Poppelvägen för att komma fram till arbetsområdet. På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som boende i närheten.

 

Boende i området kommer få ett planerat strömavbrott. Berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via sms och brevutskick.

 

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.