Pilgatan

Tidpunkt: 2016-10-17 - 2016-11-30

Under perioden 24 oktober till 30 november kommer grävarbete utföras på Pilgatan, för att modernisera vårt elnät.

I samband med arbetena kommer det att vara begränsad framkomlighet för trafikanter och det kommer inte att vara möjligt att parkera längsmed vägen. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade om när avbrotten kommer att ske, via brev. 

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Kenneth Johansson, telefon 0470-77 52 82 eller via e-post kenneth.johansson@veab.se.