Centrum – grävning utmed Nygatan

Tidpunkt: 2019-07-18 - 2019-07-31 23:59

Under perioden 18 till 31 juli utför vi arbeten för att åtgärda ett kabelfel utmed Nygatan. Framkomligheten kan bli något begränsad under arbetets gång.

För mer information kontakta vårt kundcenter på telefon 0470-70 33 33.