Norrleden - Hovshaga

Tidpunkt: 2021-11-22 - 2022-03-15

Under perioden kommer grävarbete utföras på Hovshaga för att förnya vårt elnät.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak bil-,cykel- och gångtrafikanter.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske via brevutskick.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.