Norr - Ekebovägen

Tidpunkt: 2023-03-16 - 2023-03-23

Under perioden kommer grävarbete utföras för att förstärka elnätet och möjliggöra installation av nya laddstolpar i området.

Framkomligheten kan under kortare stunder vara något begränsad för i huvudsak bil-,cykel- och gångtrafikanter.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brevutskick.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.