Öjaby - Lillängsvägen

Tidpunkt: 2020-11-02 - 2020-12-04

Under perioden kommer grävarbete utföras utmed Lillängsvägen för att förnya och förbättra vårt fjärrvärmenät.

Gång- och cykelvägen kommer under arbetet vara avstängd. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken. Framkomligheten kommer under perioder vara något begränsad för biltrafikanter på en kortare sträcka. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.