Högstorp – grävning utmed Högstorpsvägen

Tidpunkt: 2019-05-13 - 2019-06-01

Under perioden kommer grävarbete utföras utmed Högstorpsvägen för att förnya elnätet. Vi utför åtgärder i och runt vår nätstation.

Framkomligheten kommer att vara något begränsad för i huvudsak gående i området.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brev. 

För mer information kontakta vårt kundcenter: 0470-70 33 33.