Högstorp - Järpvägen, Tjädervägen och Högstorpsvägen

Tidpunkt: 2022-11-07 - 2022-12-16

Under perioden kommer grävarbete utföras på Järpvägen och cykelvägen mellan Tjädervägen och Högstorpsvägen för att förnya vårt ledningsnät för elnät och fiber. Arbetet utförs i samarbete med Wexnet. Vår entreprenör PEAB kommer utföra grävarbetet.

Framkomligheten kan under perioder vara något begränsad för bil-,cykel- och gångtrafikanter. Cykelvägen mellan Tjädervägen och Högstorpsvägen kommer vara avstängd under arbetet. Följ skyltning i området och var extra uppmärksam i trafiken. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra. I arbetet kommer delar av Högstorpsvägen att grävas av i omgångar för att möjliggöra passage av fordonstrafik.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade om när avbrotten kommer att ske via brevutskick.

Vi hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som passerar eller bor i närheten.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.