Högstorp - Järpvägen och Högstorps skola

Tidpunkt: 2022-11-07 - 2023-02-15

Under perioden kommer grävarbete utföras på Järpvägen och cykelvägen mellan Tjädervägen och Högstorpsvägen för att förnya vårt ledningsnät för elnät och fiber. Arbetet utförs i samarbete med Wexnet. Vår entreprenör PEAB kommer utföra grävarbetet.

 

Sista etappen utförs i januari-februari
Sista etappen utförs på Järpvägen och vid Högstorps skola. Framkomligheten kan under perioder vara begränsad för bil-,cykel- och gångtrafikanter. Under en till två dagar kommer Järpvägen vara avgrävd. Under den perioden kommer det inte vara möjligt att köra in eller ut med sin bil vid sin infart. Berörda kunder informeras via brev i god tid innan vägen grävs av.

Cykelvägen mellan Tjädervägen och Järpvägen kommer vara avstängd under grävarbetet. Följ skyltning i området och var extra uppmärksam i trafiken. Vi kommer att göra vårt yttersta för att trafiken ska fungera bra.

Grävarbetet innebär en avstängning av elleveransen och berörda kunder kommer i god tid att bli informerade om när avbrotten kommer att ske via brevutskick.

Vi hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som passerar eller bor i närheten.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.