Grusåsvägen

Tidpunkt: 2016-04-04 - 2016-05-21

Under vecka 14 inleder vi ett arbete med att förlägga fjärrvärme i Grusåsvägen. Arbetet beräknas vara färdigt vecka 20. Vi samförlägger även el och fiber. 

Vägen kommer att smalnas av vilket resulterar i viss begränsning av framkomlighet. En avstängning i fjärrvärmeleveransen kommer att ske, berörda kunder får information om detta i god tid, via brev. 

Eventuella frågor besvaras av projektledare Joakim Bergenäs, telefon 0470-77 51 55.