Öster - Gamla Risingevägen

Tidpunkt: 2020-09-23 - 2020-09-25

Under perioden kommer grävarbete utföras längs gång- och cykelvägen på Gamla Risingevägen för att förnya vårt ledningsnät.

Framkomligheten kommer vara begränsad för cykel- och gångtrafikanter. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken. 

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.