Fredsgatan

Tidpunkt: 2018-12-10 - 2018-12-21

Under perioden kommer grävarbete att utföras på Fredsgatan. Anledningen är ett arbete på fjärrvärmenätet.

Delar av körbanan kommer att påverkas och framkomligheten blir något begränsad. Arbetet kommer att medföra en avstängning av fjärrvärmen. Berörda kunder kommer att meddelas i god tid.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke om våra entreprenörer och personal på plats. De kommer att göra sitt yttersta för att få trafiken att fungera och minimera olägenheter som grävarbete i gata kan innebära.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Håkan Nilsson, telefon 0470-77 51 51 eller via e-post hakan.nilsson@veab.se