Flintvägen samt kvarteret Solberget, Ringsberg och Solhjulet

Tidpunkt: 2016-04-11 - 2016-10-14

Vi nyförlägger fjärrvärme i Flintvägen, Kvarter Solberget, Ringsberg och Solhjulet på uppdrag av Växjöbostäder. Arbetet kommer att vara uppdelat i etapper och påbörjas v. 15. Allt arbete beräknas vara klart i början av oktober.

Vid några tillfällen under projektets gång kommer fjärrvärmeleveransen att brytas temporärt. Berörda kunder kommer i god tid att bli informerad, via brev, när avbrotten kommer att ske.

Eventuella frågor besvaras av projektledare Joakim Bergenäs, telefon 0470-77 51 55.