Ellen Pohls väg/Vikaholmsallén

Tidpunkt: 2017-03-13 - 2017-03-17

Under perioden kommer grävarbete utföras vid Ellen Pohls väg/Vikaholmsallén för att ansluta nya kunder till elnätet.

I samband med arbetena kommer framkomligheten för trafikanter vara begränsad på Ellen Pohls väg. Vi kommer att göra vårt bästa för att trafiken ska fungera så bra som möjligt. Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

Eventuellt kommer vi att behöva göra ett avbrott på elleveransen. Berörda kunder kommer att bli informerade när avbrotten kommer att ske, via brev.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Kjell Rönn telefon 0470-77 52 02 eller via e-post kjell.ronn@veab.se.