Bredviksvägen

Tidpunkt: 2018-10-05 - 2018-10-26

Under perioden kommer grävarbete att utföras på Bredviksvägen. Anledningen är ett underhållsarbete på fjärrvärmenätet. Gående hänvisas till passage via parkering. Arbetet kommer eventuellt att medföra en avstängning av fjärrvärmen. Berörda kunder kommer då att meddelas i god tid. 

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke för våra entreprenörer och personal på plats. De kommer att göra sitt yttersta för att få trafiken att fungera och minimera olägenheter som grävarbete i gata kan innebära.

För mer information kring arbetet, kontakta projektledare Håkan Nilsson, telefon 0470-77 51 51 eller via e-post hakan.nilsson@veab.se