Bredvik

Tidpunkt: 2022-05-05 - 2022-12-31

Under perioden kommer grävarbete utföras i Bredvik för att bygga ut vårt ledningsnät. Arbetet utförs av Växjö kommun där Växjö Energi medverkar genom att samförlägga ledningar för elnät, fjärrvärme och fiber. Arbetet i Bredvik utförs i flera olika etapper där detta arbete är etapp 7.

Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.